CTS: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu (6%)

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 6% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu được chia làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. 

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.201 cổ phiếu CTS sẽ được quyền nhận thêm: 1.201*6/100 = 72,06 làm tròn xuống thành 72 cổ phiếu CTS, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Dịch vụ Chứng khoán – CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, địa chỉ: số 306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%