CTG: vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm

CTG: vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm

(ĐTCK-online) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vừa kết quả kinh doanh riêng lẻ quý III và 9 tháng đầu năm 2011. Theo đó, tính đến hết 9 tháng năm 2011, Ngân hàng vượt hơn 8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Cụ thể, quý III năm nay, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của Ngân hàng đạt 14.826,8 tỷ đồng, tăng 76,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.865 tỷ đồng, tăng 32,58% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.393,75 tỷ đồng, tăng 24,41% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của CTG đạt 40.458,7 tỷ đồng, tăng 85,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.540,65 tỷ đồng, tăng 56,39% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 108,64% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.128,2 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với cùng kỳ.

Tính đến hết quý III năm nay, tổng tài sản của CTG đạt 414.038,3 tỷ đồng, tăng 12,8% so với đầu năm và bằng 93,89% kế hoạch đặt ra cho cả năm.

Theo kế hoạch, năm nay, tổng tài sản của Ngân hàng tăng 20% so với năm 2010, đạt 414.000 tỷ đồng. Tổng vốn huy động và vốn vay đạt 408.000 tỷ đồng, tổng dư nợ và cho vay 419.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tổng lợi nhuận trước thuế 5.100 tỷ đồng. Cổ tức 16%.

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021