CTG đã sử dụng hết 3.538 tỷ đồng chào bán cổ phần cho IFC

CTG đã sử dụng hết 3.538 tỷ đồng chào bán cổ phần cho IFC

(ĐTCK-online) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG – HOSE) vừa báo cáo về tình hình sử dụng vốn huy động chào bán cổ phần riêng lẻ cho Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ đầu tư cấp vốn IFC.

Cụ thể, Vietinbank đã bán thành công 168.581.013 cổ phiếu cho IFC và Quỹ IFC với giá bán 21.000 đồng/cp. Tổng thu nhập ròng từ đợt chào bán xấp xỉ 3.538,49 tỷ đồng. Ngân hàng đã hạch toán ghi nhận tăng vốn điều lệ đối với số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần tiêng lẻ này vào ngày 10/3.

Trên cơ sở phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua, tính đến thời điểm báo cáo, Vietinbank đã sử dụng số vốn huy động được từ đợt chào bán với 1.826,2 tỷ đồng tăng cường tín dụng, 238 tỷ đồng để mở rộng mạng lưới, 476 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới và 998,3 tỷ đồng mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh, góp vốn.

Theo báo cáo tài chính bán niên hợp nhất đã soát xét năm 2011, thu nhập lãi thuần của CTG đạt 9.357,73 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ đạt 709,89 tỷ đồng; lãi thuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng đạt 273,22 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh âm 15,97 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư âm 187,02 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tài chính là 5.621,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.919 tỷ đồng và EPS đạt 1.811 đồng.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%