CTF: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

CTCP City Auto (CTF - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:6 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới). - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, cổ đông A được phân bổ số lượng cổ phiếu mới là: 109 x 6/100 = 6,54 cổ phiếu. Theo Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 6 cổ phiếu và phần 0,54 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần City Auto, địa chỉ: 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,438.94

-13.9 (-0.97%)

 
VNIndex 1,438.94 -13.9 -0.97%
HNX 421.21 -24.13 -5.73%
UPCOM 109.36 -2.86 -2.61%