CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (SNC – UpCOM)

 

- Thời gian thực hiện: 9h ngày 24/4/2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP XNK Thủy sản Năm Căn, Khu vực1, khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

VNIndex

948.01

-2.79 (-0.29%)

 
VNIndex 948.01 -2.79 -0.29%
HNX 137.55 -1.48 -1.08%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%