CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD – UpCoM)

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (SPD – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 08/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung họp: Theo nội dung chương trình họp đại hội.

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%