CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM – UpCoM)

CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hà Nội.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,175.39

-16.55 (-1.41%)

 
VNIndex 1,175.39 -16.55 -1.41%
HNX 233.49 2.99 1.28%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%