CTCP Xi măng Sài Sơn (SCJ – sàn HNX)

 

-          Thời gian: Dự kiến ngày 22/4

-          Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (VFR – HNX)

- Ngày thực hiện: Dự kiến vào cuối tháng 4/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ xác định và thông báo sau

VNIndex

957.18

7.28 (0.76%)

 
VNIndex 957.18 7.28 0.76%
HNX 141.61 0.75 0.53%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%