CTCP Xe khách Hà Nội (CXH – UpCoM)

CTCP Xe khách Hà Nội (CXH – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 11/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020

Địa điểm thực hiện: Gác 2 bến xe Gia Lâm – phường Gia Thuỵ - quận Long Biên – thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

VNIndex

991.46

-2.73 (-0.28%)

 
VNIndex 991.46 -2.73 -0.28%
HNX 147.29 -0.89 -0.6%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%