CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN – HNX)


Thời gian thực hiện: 16/06/2020 

Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,185.92

-0.25 (-0.02%)

 
VNIndex 1,185.92 -0.25 -0.02%
HNX 252.51 0.14 0.05%
UPCOM 77.15 0.51 0.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông