CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (DCF – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 16/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,345.55

10.81 (0.8%)

 
VNIndex 1,345.55 10.81 0.8%
HNX 325.46 5.44 1.67%
UPCOM 87.52 -0.06 -0.07%