CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – HOSE)

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 26/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021

Địa điểm thực hiện: Trung tâm triển lãm White Palace, số 108 Phạm Văn Đồng, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,268.28

7.7 (0.61%)

 
VNIndex 1,268.28 7.7 0.61%
HNX 296.48 0.73 0.24%
UPCOM 81.99 0.2 0.25%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
06/05/2021