CTCP Xà phòng Hà Nội (XPH – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 30/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, TP Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%