CTCP X20 (X20 – HNX)

CTCP X20 (X20 – HNX)


Thời gian thực hiện: 16/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần X20, số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông