CTCP Vicem Vật liệu Xây Dựng Đà Nẵng (DXV – HOSE)

CTCP Vicem Vật liệu Xây Dựng Đà Nẵng (DXV – HOSE)


Thời gian thực hiện: 14/04/2020 

Địa điểm thực hiện: Tầng 15, toà nhà DITP, lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu, kế hoạch năm 2020 và các giải pháp;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua các tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019, báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020, tờ trình sửa đổi điều lệ;

+ Và thông qua một số nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

VNIndex

1,171.51

-20.43 (-1.74%)

 
VNIndex 1,171.51 -20.43 -1.74%
HNX 232.73 2.22 0.96%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%