CTCP VICEM Thương mại Xi măng (TMX – HNX)

 

Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%