CTCP Vật Tư - Xăng Dầu (COM – HOSE)


Thời gian thực hiện: 31/07/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2020

Địa điểm thực hiện: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, sồ 549 Điện Biên Phủ, P3, Q3, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,130.84

-61.1 (-5.4%)

 
VNIndex 1,130.84 -61.1 -5.4%
HNX 225.61 -4.9 -2.17%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%