CTCP Vật tư Bến Thành (VT1 – UpCoM)

CTCP Vật tư Bến Thành (VT1 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 16/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Đào tạo Bến Thành Group, địa chỉ: 212B/1 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM.

Nội dung họp:  

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

- Thông qua các báo cáo, tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và một số nội dung khác.

VNIndex

993.67

-0.52 (-0.05%)

 
VNIndex 993.67 -0.52 -0.05%
HNX 147.44 -0.73 -0.5%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%