CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội (HRT – UpCoM)

CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội (HRT – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 14/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại số 130 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%