CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE)

CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE)


Thời gian thực hiện: 12/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Nội dung họp:  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch hoạt động 2020. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021