CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE)

CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE)


Thời gian thực hiện: 12/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Nội dung họp:  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch hoạt động 2020. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông