CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (NOS – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 28/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.  

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021