CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (PIA – HNX)

CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex (PIA – HNX)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại cung trí thức thành phố Hà Nội, lô D25 KĐTM Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy , Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị, ban điều hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VNIndex

988.9

-5.29 (-0.53%)

 
VNIndex 988.9 -5.29 -0.53%
HNX 147.19 -0.98 -0.67%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%