CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT – HOSE)


Thời gian thực hiện: 28/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%