CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 15/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2021

Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,247.8

-4.65 (-0.37%)

 
VNIndex 1,247.8 -4.65 -0.37%
HNX 292.62 -2.92 -1.0%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021