CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH – UpCoM)

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 16/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Nội dung họp: Nội dung và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty (WWW.idico-shp.com.vn) trước ngày 06/04/2020.

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%