CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 10/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020

Địa điểm thực hiện: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%