CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 10/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020

Địa điểm thực hiện: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,478.44

-6.4 (-0.43%)

 
VNIndex 1,478.44 -6.4 -0.43%
HNX 458.05 -2.53 -0.55%
UPCOM 114.06 -0.27 -0.24%