CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC – UpCoM)

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 10/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

992.7

-1.49 (-0.15%)

 
VNIndex 992.7 -1.49 -0.15%
HNX 146.8 -1.38 -0.94%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%