CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (EAD – UpCoM)

CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (EAD – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội).

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

992.7

-1.49 (-0.15%)

 
VNIndex 992.7 -1.49 -0.15%
HNX 146.8 -1.38 -0.94%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%