CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC – HNX)

Thời gian thực hiện: Ngày 30/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Địa điểm thực hiện: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  

+ Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

+ Một số nội dung khác.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%