CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (DVC – UpCOM)

 

- Ngày thực hiện: Dự kiến giữa tháng 4/2015 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Nhà hàng Cảng, số 2B Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%