CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 16/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Trụ sở Công ty, Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,249.45

-3.0 (-0.24%)

 
VNIndex 1,249.45 -3.0 -0.24%
HNX 293.16 -2.38 -0.81%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021