CTCP Thực phẩm Quốc tế (IFS – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 19/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2021

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,247.87

-4.58 (-0.37%)

 
VNIndex 1,247.87 -4.58 -0.37%
HNX 292.99 -2.54 -0.87%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021