CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (TSG – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2018, ngày cụ thể sẽ thông báo sau.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Địa điểm thực hiện: số 01, Nguyễn Thông, P.9, Q.3, Tp.HCM.       

Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017; phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2017; các nội dung về tiền lương, thù lao của người quản lý; các kế hoạch năm 2018...Các nội dung cụ thể sẽ được ghi trong thông báo mời họp.

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%