CTCP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ – UpCoM)

CTCP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 08/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại khách sạn Lake Side, 23 phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ được gửi thông báo đến các cổ đông).

Nội dung họp: Theo nội dung chương trình họp đại hội.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%