CTCP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ – UpCoM)

CTCP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 08/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại khách sạn Lake Side, 23 phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ được gửi thông báo đến các cổ đông).

Nội dung họp: Theo nội dung chương trình họp đại hội.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021