CTCP Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 12/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,314.22

4.17 (0.32%)

 
VNIndex 1,314.22 4.17 0.32%
HNX 314.93 0.08 0.03%
UPCOM 86.93 0.79 0.91%