CTCP Thiết bị điện (THI – HOSE)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020

Địa điểm thực hiện: Cao ốc Văn phòng SCPC, Lầu 4, số 30-32 Yersin, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

989.41

-4.78 (-0.48%)

 
VNIndex 989.41 -4.78 -0.48%
HNX 146.98 -1.19 -0.81%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%