CTCP Thép tấm lá Thống Nhất (TNS – UPCoM)

Thời gian diễn ra Đại hội: 08/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2021

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory (14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh).

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,248.65

-3.8 (-0.3%)

 
VNIndex 1,248.65 -3.8 -0.3%
HNX 292.85 -2.69 -0.92%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021