CTCP Thép Biên Hòa (VCA – UpCOM)

 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 4 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thép Biên Hoà (VICASA)

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%