CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG – HOSE)


Thời gian thực hiện: 20/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

Địa điểm thực hiện: Tầng 12, Trụ sở Đức Long Gia Lai, địa chỉ: Số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%