CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (QSP – UpCoM)

CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (QSP – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020

Địa điểm thực hiện: Tầng 8, Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%