CTCP Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai (DCT – HOSE)

 

- Thời gian tổ chức ĐH: 8h30 ngày 24/04/2015

- Địa điểm tổ chức ĐH: Hội trường Công ty, Đường số 4, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%