CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (VNR – HNX)


Thời gian thực hiện: 11/06/2020 

Địa điểm thực hiện: Tầng 8, trụ sở Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,182.8

-3.37 (-0.28%)

 
VNIndex 1,182.8 -3.37 -0.28%
HNX 252.14 -0.23 -0.09%
UPCOM 77.15 0.51 0.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông