CTCP Sông Đà 2 (SD2 – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 19/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 2, Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,334.74

2.3 (0.17%)

 
VNIndex 1,334.74 2.3 0.17%
HNX 320.02 0.89 0.28%
UPCOM 87.59 0.23 0.27%

Lịch sự kiện

05/08/2021
06/08/2021
09/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
20/08/2021
23/08/2021
24/08/2021
25/08/2021
26/08/2021