CTCP Siêu Thanh (ST8 – HOSE)

CTCP Siêu Thanh (ST8 – HOSE)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Siêu Thanh – A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp:  Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông và đăng tải nội dung trên trang website của Công ty.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%