CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (BED – HNX)

CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (BED – HNX)


Thời gian thực hiện: 11/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng. Số 78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

991.93

-2.26 (-0.23%)

 
VNIndex 991.93 -2.26 -0.23%
HNX 147.25 -0.92 -0.63%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%