CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST – HNX)

CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST – HNX)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020

Địa điểm thực hiện:  KS Bình Minh. Số 211 Lê Lợi, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Nhiệm kỳ 2020-2024.

VNIndex

990.73

-3.46 (-0.35%)

 
VNIndex 990.73 -3.46 -0.35%
HNX 147.21 -0.97 -0.66%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%