CTCP Sách -Thiết bị Trường học Hà Tĩnh (HBE - HNX)

- Thời gian thực hiện: Ngày 09/04/2017

- Địa điểm thực hiện:Hội trường Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Hà Tĩnh.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%