CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM (SGD – HNX)

CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM (SGD – HNX)


Thời gian thực hiện: 08/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP.HCM, địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM.

Nội dung họp:  TCPH sẽ thông báo sau.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%