CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM (SGD – HNX)

CTCP Sách giáo dục tại Tp. HCM (SGD – HNX)


Thời gian thực hiện: 08/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP.HCM, địa chỉ: 363 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP.HCM.

Nội dung họp:  TCPH sẽ thông báo sau.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%