CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG – HOSE)


Thời gian thực hiện: 30/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2020

Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%