CTCP Quản lý và Khai thác Hầm Đường Bộ Hải Vân (HHV - UpCOM)

 

Thời gian: 21/03/2016

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Hưng Gia Trần, Đà Nẵng.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%